kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Giúp em làm bài tập pascal về xâu dài nhất

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nam
  Thành Viên Thứ: 359840
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Giúp em làm bài tập pascal về xâu dài nhất

  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Giúp em làm bài tập pascal về xâu dài nhất

  Bạn cần 2 biến: maxLen (lưu chiều dài lớn nhất của chuỗi có 'a') và currentLen (lưu chiều dài hiện tại của chuỗi có 'a'). Sau đó thì duyệt từng vị trí một, nếu gặp 'a' thì tăng currentLen lên và nếu currentLen > maxLen thì update lại maxLen; nếu không phải 'a' thì set currentLen := 0. Thuật toán có độ phức tạp O(n).
  Mã:
  function longest_a_string(input : string) : string;
  var i, maxLen, maxIndex, currentLen : integer;
  begin
    maxLen := 0;
    currentLen := 0;
    maxIndex := 0;
    for i := 1 to length(input) do
      if (input[i] = 'a') then
        begin
          currentLen := currentLen + 1;
          if (currentLen > maxLen) then
            begin
              maxLen := currentLen;
              maxIndex := i;
            end;
        end
      else
        currentLen := 0;
    if (maxLen > 0) then
      longest_a_string := copy(input, maxIndex - maxLen + 1, maxLen)
    else
      longest_a_string := '';
  end;
  LCD: 13.3" 1920x1080 IPS
  CPU: Intel i7 - 4700MQ (2.4 GHz - 3.4 GHz)
  GPU: Nvidia GTX 765m with GDDR5 2GB
  RAM: 2x8GB G.Skill 2133
  HDD: Samsung SSD 850 Pro 512 GB
  2 kg.