có tiền thì mua máy mới chứ k có thích mua máy cũ nữa. chán rồi