- Các bài học sẽ được cập nhật hàng ngày. videos kết hợp cả học từ vựng + luyện nghe. Mỗi ngày các bạn học 1 bài kết hợp làm bài tập của bài đó chắc chắn sẽ rất nhớ từ
- Các bạn ĐĂNG KÝ trên kênh youtube và join vào group Facebook (thông tin trên youtube) để tiện theo dõi, trao đổi và tập trung học 4000 từ vựng này hơn nhé

*************** Bắt đầu học từ BOOK 1 của bộ "4000 Essential English Words" nhé mọi người:


+++ Unit 1 - Book 1
https://youtu.be/vD25tTDVd6U

+++ Unit 2 - Book 1

https://youtu.be/qZV2W4QJ-Jw

+++ Unit 3 - Book 1

https://youtu.be/hqA_4gcJDRY


+++ Unit 4 - Book 1
https://youtu.be/6KAo7oUpTM4

+++ Unit 5 - Book 1
https://youtu.be/s8NZnogRIvQ

+++ Unit 6 - Book 1
https://youtu.be/fA0txkYelk4

+++ Unit 7 - Book 1
https://youtu.be/3oKMQgsyPfk

+++ Unit 8 - Book 1
https://youtu.be/Q53GvBzQcco

+++ Unit 9 - Book 1
https://youtu.be/v4e79QYtH0M