Đây là một kênh AMV dành cho những bạn yêu Anime và âm nhạc Trung Hoa.