Chúc mọi người tìm được khoảng lặng giữa cuộc sống ồn ào khi nghe bản nhạc này ...

[MP3]http://www.fileden.com/files/2009/9/9/2569445/Giot%20nuoc%20mat.mp3[/MP3]