Mình sắp thi sáng tạo khoa học kĩ thuật rồi mà đến giờ vẫn chưa có ý tưởng, những ý tưởng đưa ra đều bị trùng hết rồi. Các bạn có thể cho mình một số ý tưởng làm web nộp dự thi ko ạ??? Web giáo dục càng tốt