kết quả từ 1 tới 3 trên 3

các bạn giúp với!! xử lí số lớn trong pascal!!

 1. #1
  Ðến Từ
  Nam Định
  Thành Viên Thứ: 368445
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  19

  các bạn giúp với!! xử lí số lớn trong pascal!!

  Bài 2. Giai thừa (7 điểm)
  Tuấn và Minh mới học phép nhân có nhớ. Các em rất thích thú khi nhận ra rằng chỉ cần kiên trì là các em có thể thực hiện các phép nhân với số chữ số lớn tùy ý. Một ngày chủ nhật, hai em quyết định thi với nhau xem ai làm tính chính xác hơn. Các em đặt ra bài toán sau:
  Chọn một số nguyên dương N, tính tích 1.2.3…N (kí hiệu là N!, đọc là N giai thừa) được một số, sau đó tính tổng tất cả các chữ số của số này.
  Kết quả tính toán của Tuấn và Minh khác nhau, vì vậy các em quyết định nhờ một anh học sinh giỏi lớp 12 xác định giúp xem ai đúng, ai sai.
  Để có thể làm trọng tài cho Tuấn và Minh, em hãy lập chương trình giải quyết bài toán do Tuấn và Minh đặt ra.
  Input: Dữ liệu vào cho trong file văn bản có tên GIAITHUA.IN bao gồm nhiều bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu nằm trên 1 dòng chứa một số tự nhiên N duy nhất (1 < N < 2000)
  Output: Kết quả đưa ra file văn bản có tên GIAITHUA.OUT. Kết quả của mỗi bộ dữ liệu vào nằm trên một dòng theo thứ tự trong file input và chỉ chứa 1 số nguyên duy nhất là tổng các chữ số của số nguyên N!
  GIAITHUA.IN GIAITHUA.OUT
  2
  4
  6
  2
  6
  9
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: các bạn giúp với!! xử lí số lớn trong pascal!!

  Bạn dùng phép nhân trong hệ cơ số 100 000 đấy. Ví dụ như:
  10! = 3 628 800 = 36 * 100 000 + 28 800.
  Kết quả đc lưu dưới dạng mảng, mỗi giá trị của mảng xem như đơn vị của k * 100 000. Ngoài ra kông cần lưu ý tới số 0 ở cuối số.
  Số đc lưu ngược. trong mảng 'a'. Để hiểu rõ, bạn cho số từ nhỏ tới lớn rồi in ra mảng 'a' ở từng bước 'i'.
  Khuya rồi, code mình test nhanh đây:
  Mã:
  const BASE = 100000;
  var a : array[1..10000] of longint;
    sum, carry, i, j, n, left, right : longint;
    
  BEGIN
    write('N = '); readln(n);
    
    left := 1; right := 1; a[1] := 1;
    for i := 2 to n do
      begin
        carry := 0;
        for j := left to right do
          begin
            carry := a[j] * i + carry;
            a[j] := carry mod BASE;
            // bỏ số 0 ở cuối
            if (j = left) and (carry mod BASE = 0) then
              inc(left);
            carry := carry div BASE;
          end;
        if (carry > 0) then
          begin
            inc(right);
            a[right] := carry;
          end;
      end;
    sum := 0;
    for i := left to right do
      sum := sum + a[i] mod 10 + (a[i] div 10) mod 10 + (a[i] div 100) mod 10 + (a[i] div 1000) mod 10 + (a[i] div 10000) mod 10;
    writeln(sum);
  END.
  LCD: 13.3" 1920x1080 IPS
  CPU: Intel i7 - 4700MQ (2.4 GHz - 3.4 GHz)
  GPU: Nvidia GTX 765m with GDDR5 2GB
  RAM: 2x8GB G.Skill 2133
  HDD: Samsung SSD 850 Pro 512 GB
  2 kg.

 3. Đã cảm ơn tengiday:


 4. #3
  Ðến Từ
  Nam Định
  Thành Viên Thứ: 368445
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  19

  Reply: các bạn giúp với!! xử lí số lớn trong pascal!!

  Trích Nguyên văn bởi tengiday Xem bài viết
  Bạn dùng phép nhân trong hệ cơ số 100 000 đấy. Ví dụ như:
  10! = 3 628 800 = 36 * 100 000 + 28 800.
  Kết quả đc lưu dưới dạng mảng, mỗi giá trị của mảng xem như đơn vị của k * 100 000. Ngoài ra kông cần lưu ý tới số 0 ở cuối số.
  Số đc lưu ngược. trong mảng 'a'. Để hiểu rõ, bạn cho số từ nhỏ tới lớn rồi in ra mảng 'a' ở từng bước 'i'.
  Khuya rồi, code mình test nhanh đây:
  Mã:
  const BASE = 100000;
  var a : array[1..10000] of longint;
    sum, carry, i, j, n, left, right : longint;
    
  BEGIN
    write('N = '); readln(n);
    
    left := 1; right := 1; a[1] := 1;
    for i := 2 to n do
      begin
        carry := 0;
        for j := left to right do
          begin
            carry := a[j] * i + carry;
            a[j] := carry mod BASE;
            // bỏ số 0 ở cuối
            if (j = left) and (carry mod BASE = 0) then
              inc(left);
            carry := carry div BASE;
          end;
        if (carry > 0) then
          begin
            inc(right);
            a[right] := carry;
          end;
      end;
    sum := 0;
    for i := left to right do
      sum := sum + a[i] mod 10 + (a[i] div 10) mod 10 + (a[i] div 100) mod 10 + (a[i] div 1000) mod 10 + (a[i] div 10000) mod 10;
    writeln(sum);
  END.
  cảm ơn cậu nhiều nhé. chúc cậu may mắn và thành đạt nha

 5. Đã cảm ơn hoangtungok123:


Nhãn