Công cụ mesh tool là một trong những công cụ tô màu chuyển sắc trong AI. chúng tôi màu dạng lưới, dựa vào việc hòa trộn màu sắc giữa các điểm mắt lưới và các đường giới hạn để cho phép người dùng tạo ra những sản phẩm, những đối tượng có màu sắc sát với thực tế nhất.

video bên dưới hướng dẫn các bạn vẽ một quả chuối bằng công cụ này.