Các bạn hãy đoán xem đó là những bộ phim nào nhé................!


(Trả lời tên phim bằng tựa đề gốc.)
2.


3.


4.


5.


6. Bức tranh này do 1 em nhỏ vẽ lại 1 cảnh phim. Nó khiến bạn liên tưởng đến bộ phim nào?


7.


8.


9. Nhân vật trong ảnh này đã bị cắt mất đầu ^^. Nhưng liệu bạn có đoán ra được đây là cảnh trong phim nào không?


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


Được đăng bởi