kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Help me lỗi cài linux centos 64bit

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Unhappy Help me lỗi cài linux centos 64bit

  Pro nào biết lỗi này không giúp mình với nó cứ báo
  Mã:
  >Connect()... Get Errors: [unixODBC][Driver Manager]Can't open lib '/usr/lib/libmyodbc5.so' : file not found
  mình chạy trên x86 thì nó chạy ok , chạy qua ban x64 thì nó cứ bào libmyodbc5.so' file not found , mình kiểm tra thấy có thư viện này rồi
  mình chạy trên máy ao VMW

  Tks mọi người nhiều !!!
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  help me 30 charr

 3. #3
  Ðến Từ
  Đà Nẵng
  Thành Viên Thứ: 361750
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2.211

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  Trích Nguyên văn bởi thoigian07 Xem bài viết
  help me 30 charr
  thử các hướng dẫn trên google chưa bác

  Symptoms

  Application vault (Plesk Control panel >Tools and Settings>Application vault) shows the following error:
  Message ODBC error #01000: [unixODBC][Driver Manager]Can't open lib '/usr/lib64/libmyodbc5.so' : file not found
  Cause

  This issue happens as there is no library file /usr/lib64/libmyodbc5.so.
  Resolution

  Check if the mentioned file exists, it should look as below:
  # ls -la /usr/lib64/libmyodbc5.so
  lrwxrwxrwx 1 root root 19 Jun 6 2014 /usr/lib64/libmyodbc5.so -> libmyodbc5-5.1.5.so

  # rpm -qf /usr/lib64/libmyodbc5.so
  mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.x86_64
  If there is no such file, but system requires it, reinstall mysql-connector-odbc package with command like below:
  # rpm -Uvh mysql-connector-odbc-5.1.5.rpm --force
  "Above the best
  improve yourself
  your spirit never die..."


 4. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  Trích Nguyên văn bởi snowolf901 Xem bài viết
  thử các hướng dẫn trên google chưa bác

  Symptoms

  Application vault (Plesk Control panel >Tools and Settings>Application vault) shows the following error:
  Message ODBC error #01000: [unixODBC][Driver Manager]Can't open lib '/usr/lib64/libmyodbc5.so' : file not found
  Cause

  This issue happens as there is no library file /usr/lib64/libmyodbc5.so.
  Resolution

  Check if the mentioned file exists, it should look as below:
  # ls -la /usr/lib64/libmyodbc5.so
  lrwxrwxrwx 1 root root 19 Jun 6 2014 /usr/lib64/libmyodbc5.so -> libmyodbc5-5.1.5.so

  # rpm -qf /usr/lib64/libmyodbc5.so
  mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.x86_64
  If there is no such file, but system requires it, reinstall mysql-connector-odbc package with command like below:
  # rpm -Uvh mysql-connector-odbc-5.1.5.rpm --force
  mình kiêm tra có mà
  Mã:
  #ls -la /usr/lib64/libmyodbc5.so
  lrwxrwxrwx. 1 root root 19 Nov 29 21:27 /usr/lib64/libmyodbc5.so -> libmyodbc5-5.1.5.so
  [root@TLBB1 Server]# rpm -qf /usr/lib64/libmyodbc5.so
  mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.x86_64
  #rpm -Uvh mysql-connector-odbc-5.1.5.rpm --force
  error: open of mysql-connector-odbc-5.1.5.rpm failed: No such file or directory
  #ls -la /usr/lib/libmyodbc5.so lại ko có lib64 thì có
  # rpm -qf /usr/lib/libmyodbc5.so thì nó báo lỗi
  rpm -qf /usr/lib/libmyodbc5.so
  error: file /usr/lib/libmyodbc5.so: No such file or directory

 5. #5
  Ðến Từ
  Cà Mau
  Thành Viên Thứ: 365121
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  91

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  Kiểm tra trong /user/lib
  nếu không có phải thêm thư viện 32bit

 6. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  Trích Nguyên văn bởi Arch Xem bài viết
  Kiem tra trong /user/lib
  trong /user/lib64 thì có libmyodbc5.so
  /user/lib thì ko có

 7. #7
  Ðến Từ
  Cà Mau
  Thành Viên Thứ: 365121
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  91

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  Cài đặt thêm mysql-connector-odbc 32 bit
  Tham khảo
  Mã:
  https://www.centos.org/forums/viewtopic.php?f=14&t=5060&sid=e58a00ec550d1439f31736ccd2c0bc44

 8. #8
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  Trích Nguyên văn bởi Arch Xem bài viết
  Cài đặt thêm mysql-connector-odbc 32 bit
  Tham khảo
  Mã:
  https://www.centos.org/forums/viewtopic.php?f=14&t=5060&sid=e58a00ec550d1439f31736ccd2c0bc44
  yum install mysql-connector-odbc-5.1.12-1.i386
  Loaded plugins: fastestmirror
  Setting up Install Process
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: centos-hn.viettelidc.com.vn
  * extras: centos-hn.viettelidc.com.vn
  * updates: centos-hn.viettelidc.com.vn
  No package mysql-connector-odbc-5.1.12-1.i386 available.
  Error: Nothing to do
  nó báo lỗi như thế

 9. #9
  Ðến Từ
  Cà Mau
  Thành Viên Thứ: 365121
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  91

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  Truy cập
  Mã:
   http://mirror.centos.org/
  Tìm gói thích hợp tải về
  tiến hành cài đặt offline
  Nếu bạn dùng centos 6 thì dùng luôn 2 lệnh này khỏi cần tìm
  Mã:
  wget -Nc http://mirror.centos.org/centos/6/os/i386/Packages/mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.i686.rpm
  yum localinstall mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.i686.rpm

 10. Đã cảm ơn Arch:


 11. #10
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  Trích Nguyên văn bởi Arch Xem bài viết
  Truy cập
  Mã:
   http://mirror.centos.org/
  Tìm gói thích hợp tải về
  tiến hành cài đặt offline
  Nếu bạn dùng centos 6 thì dùng luôn 2 lệnh này khỏi cần tìm
  Mã:
  wget -Nc http://mirror.centos.org/centos/6/os/i386/Packages/mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.i686.rpm
  yum localinstall mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.i686.rpm
  pro team xem giup minh với . mình xin hậu tạ , chứ chịu rồi

 12. #11
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help me lỗi cài linux centos 64bit

  tks pro nhiều nha được rồi mừng quá ak !!!