Tôi không biết tiếng anh viết như thế nào

Đây là 1 cụm từ được sử dụng khá nhiều trong thực tế nhất là đối với những bạn không rành về tiếng Anh thì cũng có thể sử dụng khi đi du lịch hoặc được người nước ngoài hỏi bằng tiếng.

Tôi không biết, tôi không hiểu, không quan tâm tiếng Anh là gì
Tôi không quan tâm những gì bạn nghĩ về tôi. Tôi không nghĩ gì về bạn


  • Tôi không biết: I don't know
  • Tôi không hiểu: I don't understand
  • Tôi không quan tâm, không để ý: I don't mind
  • Tôi không quan tâm: I don't care

Hoặc 1 số trường hợp khác bạn có thể sử dụng như:
  • Tôi không nói được tiếng ANh: I don't speak English
  • Tôi nói tiếng Anh không tốt: I don't speak English very well
  • Tôi không hiểu bạn nói gì: I don't understand what your saying
  • Tôi không nghĩ vậy: I don't think so

Xem thêm: 160 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng hàng ngày