Microsoft phát hành Windows 10 Insider Preview build 14986 cho các người dùng Insiders - Slow Ring

Hiện tại, Windows 10 preview build 14986 đã được Microsoft phát hành trên kênh slow ring dành cho các người dùng Insiders trên máy tính Windows 10 PC, sau 1 tuần trước phát hành build 14986 cho người dùng qua kênh fast Ring. Cụ thể slow rings là kênh phát hành chậm những bản build thực sự ổn định, ít lỗi và đủ tin cậy hơn so với nhánh kênh Fast Rings.

Windows 10 preview build 14986 bao gồm giới thiệu một số tính năng mới và cải tiến độ hoàn thiện toàn bộ hệ thống điều hành. Hầu hết những sự bổ sung tính năng mới trong build 14986 có liên quan đến trợ lý ảo Cortana, mà bây giờ bạn có thể sử dụng Cortana để ra lệnh bật/tắt máy tính, và thay đổi âm lượng, chơi nhạc, và nhiều hơn thế nữa.

Các cải tiến khác trong Windows 10 preview build 14986 cũng bao gồm các cải tiến cho Game Bar hỗ trợ ghi lại video các trò chơi, cải tiến Windows lnk, một ứng dụng Windows Defender mới, cải tiến Registry Editor, cải tiến nền tảng web Microsoft Edge, và nhiều hơn nữa.

Nếu máy tính Windows 10 của bạn đã đăng ký chương trình Insiders thì có thể nhận build nâng cấp thông qua Windows update ở nhánh kênh slow ring.

Link nguồn: https://blogs.windows.com/windowsexp...FgPxydHUL1b.97