Video này hướng dẫn chi tiết các bạn tạo nhân vật trong các phim Animations giống nhân vật trong các phim nổi tiếng Ciao, họ đã tạo ra nhân vật đó như thế nào. Xin xem video dưới đây để biết...Download Stickfigure Animations : files.snapfiles.com/localdl936/Pivot.zip