Trước tiên các bạn phải đăng ký dịch vụ SMS mobile banking của BIDV tại các chi nhánh chứ không đăng ký bằng điện thoại được nhé. Sau khi đăng ký xong bạn sẽ được nhân viên ngân hàng hướng dẫn cách để đặt và đổi mật khẩu

1. Đăng ký
Dịch vụ chuyển khoản qua tin nhắn - Đặt và đổi mật khẩu chuyển khoản qua tin nhắn Để sử dụng dịch vụ này, Quý khách bắt buộc phải soạn tin nhắn để thiết lập mật khẩu nếu trước đó chưa đặt mật khẩu cho dịch vụ Thanh toán hóa đơn qua SMS vì mật khẩu này dùng chung cho cả 2 dịch vụ.
+ Đặt mật khẩu (có độ dài 8 ký tự): BIDV MK1 NOP {MậtKhẩu} gửi 8149
+ Đổi mật khẩu: BIDV MK1 {MậtKhẩuCũ} {MậtKhẩuMới} gửi 8149

2. Chuyển khoản ngân hàng BIDV bằng tin nắn điện thoại

Để chuyển khoản các bạn soạn tin nhắn sau:
BIDV CK [SoTien] [TKChuyen] [TKNhan] [LyDo]
gửi 8149

- Xác nhận giao dịch: Sau khi Quý khách gửi tin nhắn yêu cầu chuyển khoản, tổng đài sẽ gửi về điện thoại của Quý khách một tin nhắn với nội dung ví dụ như sau:
Soan BIDV CF 00030A66CE*AB5FC5349E. Thay * bang ky tu thu{ViTriMatKhauCK} trong mat khau DV va gui 8149 de xac nhan chuyen {SoTien} VND cho {HotenTKNhan}
Quý khách thực hiện thay * bằng 1 ký tự trong mật khẩu theo yêu cầu của tin nhắn vừa nhận được từ hệ thống và chuyển tiếp tin nhắn đó tới tổng đài 8149 sẽ nhận được thông báo chuyển khoản thành công. Lưu ý: Sau khi nhận được tin nhắn yêu cần xác nhận. Quý khách phải gửi tin nhắn xác nhận trong vòng 5 phút, sau 5 phút tin nhắn xác nhận sẽ không còn hiệu lực.

3. Hỷ đăng ký
- Hủy đăng ký dịch vụ chuyển khoản với tài khoản mặc định: BIDV HDK 5 gửi 8149

- Hủy đăng ký dịch vụ chuyển khoản với tài khoản không phải tài khoản mặc định : BIDV HDK 5 {SoTaiKhoan} gửi 8149

Nguồn: BIdv.com.vn

Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra thông tin tài khoản thẻ BIDV bằng tin nhắn SMS điện thoại số dư, giao dịch gần đây