Viết về ông bà cũng là dạng bài writing thường gặp trong chương trình tiếng Anh phổ thông về miêu tả, giới thiệu. Nếu nắm rõ một số từ vựng về gia đình, hình dáng... và ngữ pháp bạn có thể viết dễ dàng. Nhưng để viết 1 cách văn vẻ hay 1 chút bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây. Tuy nhiên chỉ nên tham khảo thôi nhé.

Viết đoạn văn giới thiệu miêu tả về ông bà bằng tiếng Anh - Grandparents
Ông bà và gia đình


Write a paragraph about your grandparents in English
(Hãy viết một đoạn văn về ông bà của bạn bằng tiếng Anh)


Every weekend, my father takes me to the grandparents’ house in the suburb. I am very happy to see them again after a long week and so do they. During war, my grandfather was a solider. He often tells me about his fighting battles, the valuable of freedom and peace. Postwar, he became a postman and also a poet. He wrote many poems but they were never published. Now he is retired so he has a lot of time to plant trees in the garden, take care of his birds and sometimes climb the mountain with his old friends. My grandmother has been a tailor who has more than 40 years’ experience. I really love the blue dress which she herself made for me in my 16th birthday. Besides that, she is a good teller. She tells me about her love stories when she was young. They are beautiful, romantic but so sad. In addition, my grandmother is very good at cooking. She knows how to cook many different country dishes that suprises the whole family. While we are enjoying the meal, my grandfather reads poems, my grandmother tells stories and I am a listener. Those are the most happinest moments of my life. In conlusion, I love my grandparents so much, more than anything in the world.


Dịch: Vào mỗi cuối tuần, bố đều đưa tôi đến nhà ông bà ở ngoại ô thành phố. Tôi rất vui khi được gặp lại họ sau một tuần dài và họ cũng vậy. Trong chiến tranh, ông của tôi là một chiến sĩ. Ông hay kể tôi nghe về những trận chiến của ông, giá trị của tự do và hòa bình. Sau chiến tranh ông trở thành người đưa thư và một nhà thơ. Ông viết rất nhiều bài thơ nhưng chưa bài nào từng được xuất bản. Bây giờ ông đã về hưu và có rất nhiều thời gian để trồng cây trong vườn, chăm sóc chim chóc và đôi khi đi leo núi với bạn bè cũ. Bà của tôi là một thợ may với kinh nghiệm trên 40 năm. Tôi rất thích chiếc váy màu xanh mà bà may cho tôi vào sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Bên cạnh đó bà cũng là người kể chuyện rất giỏi. Bà kể cho tôi nghe về câu chuyện tình yêu của bà khi bà còn trẻ. Những câu chuyện thật đẹp, lãng mạng nhưng cũng rất buồn. Thêm vào đó, bà là người nấu ăn rất giỏi. Bà biết cách nấu nhiều món ăn vùng quê khác nhau làm cả gia đình rất ngạc nhiên. Trong khi chúng tôi thưởng thức bữa ăn, ông tôi đọc thơ, bà kể chuyện và tôi lắng nghe. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nói tóm lại, tôi rất yêu ông bà của mình hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này.


In my family, I love my grandparents most. When I was a kid, my mother often sent me to the grandparents’ house when she was busy at work so I almost spent all my childhood beside them. My grandfather is in his eighties but he is very powerful. In every morning, he goes to the park to do exercises with his friends. After that he goes to the market to buy some fresh food to prepare breakfast. My grandfather was a chief while he was working in military so his cooking skills is more than perfect. I especially love Ha Noi foods that he often cooks in the Sunday mornings when I come to see him. He has a sense of humour since he always tells us funny stories or guides to cook the dishes during the meal. My grandmother is 75 years old. She’s weak and no longer sagacious. However she could recognize my footstep when I’m coming. I talk to my grandmother about everything. She listens without saying a word and just give me necessary advises. I can’t imagine how my life will be without my humorous grandfather and my gentle grandmother. I love them so much.


Dịch: Trong gia đình tôi, tôi yêu mến ông bà nhất. Khi tôi còn bé, mẹ tôi thường gửi tôi đến nhà ông bà khi mẹ bận làm việc vì vậy tôi đã dành hầu hết thời thơ ấu bên ông bà. Ông tôi đã độ 80 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Vào mỗi sáng, ông đến công viên tập dục với bạn bè. Sau đó ông đến chợ mua thực phẩm tươi để về chuẩn bị bữa sáng. Ông tôi từng là một đầu bếp khi còn làm trong quân đội nên khả năng nấu ăn của ông quả là tuyệt đỉnh. Tôi đặc biệt thích những món ăn Hà Nội mà ông hay nấu vào sáng Chủ nhật khi tôi đến thăm ông. Ông có khiếu hài hước bởi vì ông hay kể chuyện cười hoặc hướng dẫn cách nấu ăn trong suốt bữa ăn. Bà của tôi năm nay 75 tuổi. Bà đã yếu và không còn minh mẫn nữa. Tuy nhiên bà có thể nhận ra tiếng bước chân của tôi khi tôi đến. Tôi kể cho bà nghe mọi chuyện của mình. Bà lắng nghe không nói một lời nào và chỉ đưa ra những lời khuyên cần thiết mà thôi. Tôi không thể tượng tượng được cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu thiếu đi người ông vui tính và người bà hiền hậu. Tôi rất yêu họ.

Xem thêm: Viết đoạn văn giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh có lời dịch