Đang tính đổi lên con này, cũng vì đam mê dòng côn tay lâu rồi nhưng tích góp chưa đủ. Với lại kết dòng xe Honda hơn, nên dự định tháng sau sẽ rước em nó về đón tết luôn. Có vài điều còn chưa thông vì chưa chạy dòng côn tay bao giờ, nên mới nhờ anh em nhà mình tư vấn giúp dòng Winner 150 này chạy thế nào? chăm sóc bảo dưỡng các kiểu ra sao? Với lại nam thì nên chọn màu nào nổi nhưng nam tính nhỉ (i'm thẳng nha), với lâu phai thì càng tốt? Tks AE