Chào anh chị em đang cần một số đoạn code để lập trình cho các hiệu ứng led đơn và 7 đoạn bằng ngôn ngữ assembly cho 89c51ai giỏi về viết code bằng ngôn ngữ này giúp em với ạ !

1/ LED đơn chạy qua trái qua phải lập ( lại 10 lần)
chạy từ giữa ra ngoài ( lại 10 lần)
chạy từ biên vào trong ( lại 10 lần)
chạy đuổi nhau ( lại 10 lần)
Led sáng lang dần ( lại 10 lần)
led chẳng sáng lẽ tắt ( lại 10 lần)
2/ LED 7 đoạn chạy từ 0-99 và ngược lại ?
EM CẢM ƠN Ạ!