Chòm Sao Pisces (Cung Song Ngư)Chòm Sao Taurus (Cung Kim Ngưu)


Chòm Sao Libra (Cung Thiên Bình)

Chòm Sao Aries (Cung Bạch Dương)


Chòm Sao Vergo (Cung Xử Nữ)


Chòm Sao Scorpius (Cung Bọ Cạp)


Chòm Sao Aquarius (Cung Bảo Bình)


Chòm Sao Capricornus (Cung Dương Cựu)


Chòm Sao Gemini (Cung Song Sinh)


Chòm Sao Cancer (Cung Cự Giải)


Chòm Sao Leo (Cung Sư Tử)


Chòm Sao Sagittarius (Cung Nhân Mã)