Lúc khởi động máy bạn thử nhấn Del hay F2 xem có vào được Bios không. Nếu được thì máy vẫn chạy bình thường rùi. Khi khởi động bạn cắm USB boot vào rồi chọn boot từ USB để vào WinPE thui