Danh sách các điểm giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu

Dưới dây là danh sách các địa điểm giao dịch, cửa hàng Viettel tại Vũng Tàu và các huyện của tỉnh này, các bạn có thể liên hệ số điện thoại trước khi tới cùng thời gian làm việc nhé

CHGD Viettel Long Điền VTU
Địa chỉ: Khu phố Hải Bình, TT Long Hải, Long Điền, BRVT
Điện thoại: 064.6266098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Đất Đỏ VTU
Địa chỉ: 315 Khu phố Tường Thành, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 064.6525098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h00

CHGD Viettel Đất Đỏ VTU
Địa chỉ: 315 Khu phố Tường Thành, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 064.6525098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h00

CHGD Viettel Côn Đảo VTU
Địa chỉ: 42 Nguyễn Huệ, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 064.6552098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h00

CHGD Viettel Côn Đảo VTU
Địa chỉ: 42 Nguyễn Huệ, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 064.6552098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h00

CHGD Viettel Tân Thành VTU
Địa chỉ: Tổ 16 Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT
Điện thoại: 064.6263098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Bà Rịa VTU
Địa chỉ: 98 Huỳnh Tịnh Của , P. Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, BRVT
Điện thoại: 064.6260185
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Châu Đức VTU
Địa chỉ: 397 Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Châu Đức, BRVT
Điện thoại: 064.6295098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Trương Công Định VTU
Địa chỉ: 600 Trương Công Định, P.8, TP Vũng Tàu
Điện thoại: 064.6251178
Giờ mở cửa: 7h30 - 20h00

CHGD Viettel Trương Công Định VTU
Địa chỉ: 600 Trương Công Định, P.8, TP Vũng Tàu
Điện thoại: 064.6251178
Giờ mở cửa: 7h30 - 20h00