Danh sách cửa hàng giao dịch Viettel tại Bắc Kạn

Dưới đây là danh sách các cửa hàng giao dịch tại Bắc Kạn các bạn có thể tham khảo cả số điện thoại liên hệ và giờ mở cửa để sắp xếp đến giao dịch thuận tiện.

CHGD Viettel Bạch Thông BKN
Địa chỉ: Phố Ngã Ba,TT Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.6551198
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30

CHGD Viettel Na Rì BKN
Địa chỉ: Phố Mới, TT Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.6258001
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30

CHGD Viettel Chợ Đồn BKN
Địa chỉ: Tổ 6, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.6256002
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30

CHGD Viettel Ngân Sơn BKN
Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.6281626
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30

CHGD Viettel Minh Khai BKN
Địa chỉ: CHGD Viettel số 186, tổ 8, phường Minh Khai, TX Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.6250198
Giờ mở cửa: 8h00 - 20h00

CHGD Viettel Pắc Nạm BKN
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.6287198
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30

CHGD Viettel Chợ Mới BKN
Địa chỉ: Tổ 5 TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.6262008
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30

CHGD Viettel Chợ Mới BKN
Địa chỉ: Tổ 5 TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.6262008
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30

CHGD Viettel Ba Bể BKN
Địa chỉ: Tiểu khu 7, TT Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại: 0281.6264008
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30