Địa chỉ các chi nhánh, cửa hàng giao dịch Viettel tại Cao Bằng

Ở Cao Bằng cũng có rất nhiều chi nhánh Viettel các bạn có thể liên hệ để giao dịch các dịch vụ về điện thoại, internet và các dịch vụ giá trị giá tăng khác. Khi tới các bạn có thể liên hệ điện thoại trước và xem giờ giao dịch để sắp xếp thời gian sao cho hợp lý

CHGD Viettel Đề Thám CBG
Địa chỉ: Lô 10, khu đô thị mới, phường Đề Thám, TP Cao Bằng
Điện thoại:
Giờ mở cửa: 8h00 - 19h00

CHGD Viettel Sông Bằng CBG
Địa chỉ: Tổ 15, P Sông Bằng, TP Cao Bằng
Điện thoại: 026.6250098
Giờ mở cửa: 8h00 - 19h00

CHGD Viettel Quảng Uyên CBG
Địa chỉ: Phố Hòa Trung, TT. Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng
Điện thoại: 026.6255098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Phục Hòa CBG
Địa chỉ: Phố 02 TT Hòa Thuận Phục Hòa Cao Bằng
Điện thoại: 026.6261098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Thạch An CBG
Địa chỉ: Khu I, TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng
Điện thoại: 026.6260098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Hạ Lang CBG
Địa chỉ: TT Thanh Nhật Hạ Lang Cao Bằng
Điện thoại: 026.6253098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Nguyên Bình CBG
Địa chỉ: Tổ 2, TT Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng
Điện thoại: 026.6295098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Trùng Khánh CBG
Địa chỉ: Số 669 Tổ 5 TT Trùng Khánh, Trùng khánh, Cao Bằng
Điện thoại: 026.6256098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Trà Lĩnh CBG
Địa chỉ: Khu 1, TT Hùng Quốc Trà Lĩnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.6254098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Thông Nông CBG
Địa chỉ: Thị Trấn Thông Nông, Thông Nông, Cao Bằng
Điện thoại: 026.6577098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Hà Quảng CBG
Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc Xuân Hòa Hà Quảng Cao Bằng
Điện thoại: 026.6259098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Bảo Lâm CBG
Địa chỉ: Khu 2 Thị trấn Pắc Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng
Điện thoại: 026.6274098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

CHGD Viettel Bảo Lạc CBG
Địa chỉ: Tổ 2, TT Bảo Lạc, Bảo Lạc, Cao Bằng
Điện thoại: 026.6509025
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00

Xem thêm: Tổng hợp những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cao Bằng hấp dẫn nhất không thể bỏ qua