Quảng Nam là tỉnh nổi tiếng về du lịch với thành phố Hội AN, tại đây cũng có rất nhiều cửa hàng giao dịch của Viettel bạn có thể tham khảo để giao dịch, lưu ý về giờ làm việc của từng chi nhánh.

CHGD Viettel Vĩnh Điện Điện Bàn QNM
Địa chỉ: 62 Mẹ Thứ Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6263098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Quế Trung Quế Sơn QNM
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 2 xã Quế Trung huyện Nông Sơn Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6518098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Bắc Trà My QNM
Địa chỉ: Tổ Trung Thị -Thị Trấn Trà My- Bắc Trà My- Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6293098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Tây Giang QNM
Địa chỉ: Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6516098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h00

CHGD Viettel Đông Giang QNM
Địa chỉ: Thị Trấn Prao Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6279098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h00


CHGD Viettel Phú Ninh QNM
Địa chỉ: Thôn Cây Sanh Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6525098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Phước Sơn QNM
Địa chỉ: Khâm Đức 01, Phước Sơn Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6290098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h00

CHGD Viettel Nam Trà My QNM
Địa chỉ: Thôn 2 Xã Trà Mai Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6513098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h00

CHGD Viettel Núi Thành QNM
Địa chỉ: SN 246 Phạm Văn Đồng Khối 2 TT Núi Thành Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 845106269098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30


CHGD Viettel Tiên Phước QNM
Địa chỉ: Thị Trấn Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6264005
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30


CHGD Viettel Hiệp Đức QNM
Địa chỉ: Khối Phố An Tây TT Tân An Hiệp Đức Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6523178
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Thăng Bình QNM
Địa chỉ: Thị Trấn Hà Lam Huyện Thăng Bình Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6292098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30


CHGD Viettel Nam Giang QNM
Địa chỉ: Thị Trấn Thạnh Mỹ Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6514098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h00

CHGD Viettel Duy Xuyên QNM
Địa chỉ: Khối Phố Long Xuyên TT Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6280098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam
Địa chỉ: Thôn Viên Trung, Phường Điện Ngọc - Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6539098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Đại Lộc QNM
Địa chỉ: Khu 7 TT Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6266098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Hội An QNM
Địa chỉ: 483 Cửa Đại, Phường Sơn Phong, Thành Phố Hội An Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6260098
Giờ mở cửa: 8h00 - 20h00

CHGD Viettel Đông Phú Quế Sơn QNM
Địa chỉ: Thị Trấn Đông Phú Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 845106268098
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h30

CHGD Viettel Tam Kỳ QNM
Địa chỉ: 121 Hùng vương, An Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6250098
Giờ mở cửa: 7h30 - 19h30

Xem thêm: Tổng hợp các địa điểm du lịch Quảng Nam hấp dẫn nhất không thể bỏ qua