kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Help tạo select option

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help tạo select option

  pro nào biết giúp mình với !!

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 358027
  Bài gửi
  1.716

  Reply: Help tạo select option

  Mã:
  function getValSelect(val) {
    var idServer = val.value;
    ...
  }
  <select id="listSelect" onchange="getValSelect(this)">
  <option value="1">Server 1</option>
  <option value="2">Server 2</option>
  <option value="3">Server 3</option>
  <option value="4">Server 4</option>
  </select>

 4. Đã cảm ơn gunshot9x:


 5. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help tạo select option

  Trích Nguyên văn bởi gunshot9x Xem bài viết
  Mã:
  function getValSelect(val) {
    var idServer = val.value;
    ...
  }
  <select id="litSelect" onchange="getValSelect(this)">
  <option value="1">Server 1</option>
  <option value="2">Server 2</option>
  <option value="3">Server 3</option>
  <option value="4">Server 4</option>
  </select>
  Bạn nói chi tiết được ko , cái này ko rỏ lắm phần csdl thì mình viết chổ nào , sao cho nó kết nối tới option nhỉ

 6. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 358027
  Bài gửi
  1.716

  Reply: Help tạo select option

  code trang web của bạn phải echo sẵn csdl thông tin các server ra, xong dấu vào div visibility:hidden

  còn code trên lấy giá trị của bạn khi chọn lựa gửi vào idServer, từ đó bạn dùng idServer lấy được để thay đổi thuộc tính visibility
  của div tương ứng

 7. Đã cảm ơn gunshot9x:


 8. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help tạo select option

  Trích Nguyên văn bởi gunshot9x Xem bài viết
  code trang web của bạn phải echo sẵn csdl thông tin các server ra, xong dấu vào div visibility:hidden

  còn code trên lấy giá trị của bạn khi chọn lựa gửi vào idServer, từ đó bạn dùng idServer lấy được để thay đổi thuộc tính visibility
  của div tương ứng
  -Code lấy thông tin tên server
  Mã:
             <select id="litSelect" onchange="getValSelect(this)">								<?php	
  									global $svList; 	
  			            	foreach ($svList as $value) {
  			            		echo "<OPTION VALUE='{$value['id']}' ";
  			            		if ($value['id'] == $sid['id']) echo "selected='selected'";
  				            echo ">{$value['svName']}</OPTION>";
  			            	}
  			           ?>									
  								</SELECT>
  -Code xuất dữ liệu ra
  Mã:
  <table class="tftable1" style="width:90%">						<tr>
  							<th>STT</th><th>Tên nhân vật</th><th>Cấp độ</th><th>Môn phái</th>
  						</tr>
  						<?php
  						
  							$oChar = new oChar($sid); 
  							$charList = $oChar->getTopCharList();
  							if ($charList)
  							foreach ($charList as $key) {
  								echo "<tr><td>{$key['']}</td><td>{$key['charname']}</td><td>{$key['level']}</td></tr>";
  							
  							}
  						?>		
              
  					</table>
  -Chỉ có server 1 là chạy thôi con 2 cái còn lại thì ko chạy

 9. #7
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 358027
  Bài gửi
  1.716

  Reply: Help tạo select option

  Bạn vẫn chưa hiểu ý mình, cách của mình là trả lại danh sách của tất cả server và ẩn đi những danh sách của các server không được lựa chọn, tránh việc request nhiều lần đến server mỗi khi bạn change option

  $oChar = new oChar($sid); => class nhân vật của server có $sid
  $oChar->getTopCharList(); => lấy thông tin top nhân vật của server có $sid
  cái này chỉ trả lại giá trị một server, bạn cần một vòng foreach($ListServer as $sid) để trả lại toàn bộ danh sách top nhân vật của tất cả server

  Mã:
  <script>function getValSelect(val) {
    var idServer = val.value;
    var listServer = ["1", "2", "3", "4"]; // danh sach gia tri option[value] và div[id] cho tung server
    
    // an tat ca server khong duoc chon
    for(var index in listServer){
      if(listServer[index] == idServer){
        document.getElementById(listServer[index]).style.visibility = "visible";
        document.getElementById(listServer[index]).style.display = "block";
      }else{
        document.getElementById(listServer[index]).style.visibility = "hidden";
        document.getElementById(listServer[index]).style.display = "inline";
      }
    }
  }
  </script>
  
  
  <style>
  .hide{visibility:hidden;display:inline;}
  </style>
  
  
  <select id="listSelect" onchange="getValSelect(this)">
  <option value="1">Server 1</option>
  <option value="2">Server 2</option>
  <option value="3">Server 3</option>
  <option value="4">Server 4</option>
  </select>
  
  
  <!-- danh sach hien thi mac dinh -->
  <div id="1">Danh sach Server 1</div> <!-- hien server 1 -->
  <div id="2" class="hide">Danh sach Server 2</div> <!-- an server 2 -->
  <div id="3" class="hide">Danh sach Server 3</div> <!-- an server 3 -->
  <div id="4" class="hide">Danh sach Server 4</div> <!-- an server 4 -->

 10. Đã cảm ơn gunshot9x:


 11. #8
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help tạo select option

  Khi mình chọn server 1 nó xuất hiện ok
  Khi mình chọn server 2 thì nó hiện thì ra và nằm tuốt ở dưới , trong khi đó server 1 đã có thuộc tính ẩn rồi , nó để lại khoản trống như hình , pro xem giúp mình với

 12. #9
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 358027
  Bài gửi
  1.716

  Reply: Help tạo select option

  div, table mặc định display: block (khối) nên nó chiếm một khoảng chống nếu hidden, vì vậy phải thiết lập display: none (không chiếm chỗ) hoặc display: inline (hiển thị cùng một dòng) tùy theo mục đích mà chọn, ở đây do bạn chèn table vì vậy sẽ chọn display: none

  Mã:
  <script>function getValSelect(val) {  var idServer = val.value;
    var listServer = ["1", "2", "3", "4"]; // danh sach gia tri option[value] và div[id] cho tung server
    
    // an tat ca server khong duoc chon
    for(var index in listServer){
      if(listServer[index] == idServer){
        document.getElementById(listServer[index]).style.visibility = "visible";
        document.getElementById(listServer[index]).style.display = "block";
      }else{
        document.getElementById(listServer[index]).style.visibility = "hidden";
        document.getElementById(listServer[index]).style.display = "none";
      }
    }
  }
  </script>
  
  
  <style>
  .hide{visibility:hidden;display:none;}
  </style>
  
  
  <select id="listSelect" onchange="getValSelect(this)">
  <option value="1">Server 1</option>
  <option value="2">Server 2</option>
  <option value="3">Server 3</option>
  <option value="4">Server 4</option>
  </select>
  
  
  <!-- danh sach hien thi mac dinh -->
  <div id="1">Danh sach Server 1</div> <!-- hien server 1 -->
  <div id="2" class="hide">Danh sach Server 2</div> <!-- an server 2 -->
  <div id="3" class="hide">Danh sach Server 3</div> <!-- an server 3 -->
  <div id="4" class="hide">Danh sach Server 4</div> <!-- an server 4 -->

 13. Đã cảm ơn gunshot9x: