Thanh Hóa là 1 tỉnh có diện tích khá rộng với rất nhiều huyện khác nhau nên cũng có rất nhiều cửa hàng giao dịch của Viettel các bạn có thể tham khảo danh sách chi tiết các chi nhánh viettel ở dưới đây với giờ làm việc và số điện thoại.

CHGD Viettel Nghi Sơn
Địa chỉ: Thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 037.6505999
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Quảng Xương THA
Địa chỉ: SN: 140 - KP1 - Thị trấn Quảng Xương - Huyện quảng xương - Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6279000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Đông Sơn THA
Địa chỉ: Số 125 Khối 3 Thị Trấn Rừng Thông Đông Sơn Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6759000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Vạn Hà Thiệu Hóa THA
Địa chỉ: Số nhà 240 Tiểu khu 12 TT Vạn Hà Thiệu Hóa Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6270001
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Hậu Lộc THA
Địa chỉ: Số nhà 172 Khu 2 TT Hậu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6276000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Thọ Xuân THA
Địa chỉ: Số nhà 157 Lê Hoàn Khu 1 TT Thọ Xuân Thọ Xuân Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6287000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Quán Lào Yên Định THA
Địa chỉ: Số nhà 19B Khu 5 TT Quán Lào Yên Định Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6288000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Nga Sơn THA
Địa chỉ: Số 246 Tiểu Khu 2 Thị Trấn Nga Sơn Nga Sơn Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6505000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Hà Trung THA
Địa chỉ: Số 317 Tiểu khu 3 TT Hà Trung Hà Trung
Điện thoại: 037.6261098
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30
CHGD Viettel Vĩnh Lộc THA
Địa chỉ: Số nhà 95 Khu 1 TT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6298000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Như Thanh THA
Địa chỉ: Số 175B Khu phố 2 TT Bến Sung Như Thanh Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6673000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Như Xuân THA
Địa chỉ: Số nhà 24 Khu Phố 2 TT Yên Cát Như Xuân Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6674000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Thường Xuân THA
Địa chỉ: Tiểu Khu 1 TT Thường Xuân Thường Xuân Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6675000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Thường Xuân THA
Địa chỉ: Tiểu Khu 1 TT Thường Xuân Thường Xuân Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6675000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Ngọc Lạc THA
Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Trãi Thị Trấn Ngọc Lạc Ngọc Lạc Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6609000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30
CHGD Viettel Kim Tân Thạch Thành THA
Địa chỉ: Số 123 Khu 1 TT Kim Tân Thạch Thành Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6295000
Giờ mở cửa: 8h00 - 16h30


CHGD Viettel Lang Chánh THA
Địa chỉ: Tổ 3 Phố 1 Thị Trấn Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6638933
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Cẩm Thủy THA
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng 1-2 xã Cẩm Sơn Cẩm Thủy Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6575000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Bá Thước THA
Địa chỉ: Phố 1 TT Cành Nàng, Bá Thước thanh Hóa
Điện thoại: 037.6565000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Quan Hóa THA
Địa chỉ: Khu 5 TT Quan Hóa, Quan Hóa Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6628198
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Quan Hóa THA
Địa chỉ: Khu 5 TT Quan Hóa, Quan Hóa Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6628198
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Quan Sơn THA
Địa chỉ: Khu 3 Thị Trấn Quan Sơn, Quan Sơn Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6525689
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Mường Lát THA
Địa chỉ: Khu 2 Thị Trấn Mường Lát Mường Lát Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6767924
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Nguyễn Du Sầm Sơn THA
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du Trường Sơn Sầm Sơn Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6271001
Giờ mở cửa: 8h00 - 20h00


CHGD Viettel Nông Cống THA
Địa chỉ: Số 07, Nam Tiến, Tiểu khu Xuân Hòa TT Nông Cống Nông Cống Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6284000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Triệu Sơn THA
Địa chỉ: 303 Phố Giắt Thị Trấn Triệu Sơn Triệu Sơn Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6737000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Hoằng Hóa THA
Địa chỉ: SN 92 Trung Sơn, Tiểu Khu Vinh Sơn Thị Trấn Bút Sơn Huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6280001
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Nguyễn Trãi Bỉm Sơn THA
Địa chỉ: Số nhà 29 Trần Phú Ba Đình Bỉm Sơn Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6286000
Giờ mở cửa: 8h00 - 20h00


CHGD Viettel Quang Trung Đông Vệ THA
Địa chỉ: Số 533 Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6689888
Giờ mở cửa: 8h00 - 20h00


CHGD Viettel Tĩnh Gia THA
Địa chỉ: Số nhà 07 Tiểu Khu 6 TT Tĩnh Gia Tĩnh Gia Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6285000
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Nam Đại Lộ Lê Lợi Đông Hương THA
Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Nam Đại Lộ Lê Lợi Đông Hương TP Thanh Hóa Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6250098
Giờ mở cửa: 8h00 - 20h00

Xem thêm: Tổng hợp những địa điểm du lịch ở Thanh Hóa hấp dẫn và thú vị nhất không thể bỏ qua