Download Bao Thanh Thiên phần I 1993 Mediafire - Xem phim Bao Thanh Thiên Bản cũTên tiếng Hoa: 包青天 - Bao Qing Tian
Tên tiếng Anh: Justice Bao
Sản xuất: CTS
Phát sóng: năm 1993 - 1994
Diễn viên:

Kim Siêu Quần - Bao Công
Hà Gia Kính - Triển Chiêu
Phạm Hồng Hiên - Công Tôn Sách
Cao Niệm Quốc - Vương Triều
Từ Kiến Vũ / Lưu Việt Địch - Mã Hán
Dương Hùng - Trương Long
Thiệu Trường Sinh - Triệu Hổ
Thông tin nguồn : dienanh.net

Các tập trong phần V gồm có :

Xử án Trần Thế Mỹ
Diễn Viên:
Lưu Tuyết Hoa - Tần Xuân Liên
Dương Hoài Dân - Trần Thế Mỹ
Hầu Bĩnh Doanh - Công Chúa
Tào Kiện - Vương Thừa Tướng
Dương Bình An - Hán Kỳ

Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả
Diễn Viên:
Âu Dương Long - Châu Cần
Triệu Thụ Hải - Châu Cần Giáp
Trình Tú Anh - Vương Yên Nhu
Tào Kiện - Vương Thừa Tướng
Thái Xán Đắc - Tô Khất Nhi

Ly miêu hoán chúa
Diễn Viên:
Long Long - Bát Hiền Vương
Trương Chấn Hoàn - Bạch Ngọc Đường
Tăng Á Quân - Lý Phi
Hồ Huệ Linh - Khấu Châu và Mai Nương
Hàn Tương Cầm - Địch Hậu
Tiêu Ngải - Lưu Hậu
Thai Trí Nguyên - Quách Hòe
Văn Soái - Trần Lâm

Hồng Hoa Ký
Diễn Viên:
Hạ Linh Linh - Cổ Thường Ngọc
Trương Du - Như Mộng
Lội Minh - Lưu Công Công
Hầu Bĩnh Doanh - Công Chúa
Du An Thuận - Tiểu Phi
Trương Li Li - Tiểu Hồng
Trương Chấn Hoàn - Bạch Ngọc Đường


Audio: FFVN SanYang
Format: mkv
Video size: 640 x 480


Tải trọn bộ tại đây:

mediafire.com/?hqd4ta8t1pw2n
megaupload.com/?f=LB9VPY47

Nguồn: tvb-ffvn