Vĩnh Long là tỉnh thuộc miền Tây Nam bô với rất nhiều đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước với miệt vườn trái cây bạt ngàn con người chất phác thật thà. Nếu có 1 lần tới miền đất này chắc hẳn bạn sẽ không quen. Dưới đây là danh sách tất cả các cửa hàng Viettel tại Vĩnh Long các huyện và thành phố


CHGD Viettel Hiếu PHụng VLG
Địa chỉ: Số 249 Ấp Nhơn Ngãi Hiếu Phụng Vũng Liêm Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6555759
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h00


CHGD Viettel Bắc Cổ Chiên VLG
Địa chỉ: Số 173/13 Thanh Mỹ 1 Thanh Đức Long Hồ Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6555657
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h00


CHGD Viettel Phường 9 VLG
Địa chỉ: Số 38 Khóm 2 Phường 9 TP. Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6253888
Giờ mở cửa: 7h30 - 19h00


CHGD Viettel Vũng Liêm VLG
Địa chỉ: C21 - C22 , Khóm 2, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6265009
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h00


CHGD Viettel Trà Ôn VLG
Địa chỉ: Số 63 Thống Chế Điều Bát, khu 4, TT Trà Ôn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6264022
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h00


CHGD Viettel Tam Bình VLG
Địa chỉ: 158A, Võ Tấn Đức, Khóm 2, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6298198
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h00


CHGD Viettel Long Hồ VLG
Địa chỉ: Quốc Lộ 53, Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6260006
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h00


CHGD Viettel Phú Quới VLG
Địa chỉ: Số 25K1 Thạnh Hưng, Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6260008
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h00


CHGD Viettel Đinh Tiên Hoàng VLG
Địa chỉ: Số 87, Đinh Tiên Hoàng Phường 8 TP.Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6250416
Giờ mở cửa: 7h30 - 19h30


CHGD Viettel Bình Tân VLG
Địa chỉ: Số 606, tổ 16, Tân Thuận, Tân Quới, Bình Tân Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6267008
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h00


CHGD Viettel Bình Minh VLG
Địa chỉ: Khóm 5, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6266022
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h30


CHGD Viettel Mang Thít VLG
Địa chỉ: Số 40 tổ 14, Phạm Hùng, Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long
Điện thoại: 070.6268008
Giờ mở cửa: 7h00 - 18h00