Những chi nhánh giao dịch của Viettel tại tỉnh Vĩnh Phúc các bạn có thể tham khảo

CHGD Viettel Sông Lô
Địa chỉ: Phố Then, Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.6259666
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Tòa nhà
Địa chỉ: Khu đô thị Chùa Hà Vĩnh yên
Điện thoại: 0211.6250666
Giờ mở cửa: 8h00 - 20h00


CHGD Viettel Vĩnh Tường
Địa chỉ: Khu 2 Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.6258666
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Tam Đảo
Địa chỉ: KM10 Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.6550198
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Tam Dương
Địa chỉ: Phố Me Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.6257666
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Bình Xuyên
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên,Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.6253666
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30


CHGD Viettel Phúc Yên
Địa chỉ: SN 43 , Đường Sóc Sơn, p. Trưng Trắc, Phúc Yên,VP
Điện thoại: 0211.6255666
Giờ mở cửa: 8h00 - 20h00


CHGD Viettel Lập Thạch
Địa chỉ: Khu 3, tổ dân phố Phú Thượng,Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.6254666
Giờ mở cửa: 8h00 - 18h30

Xem thêm: Tổng hợp những địa điểm du lịch ở Vĩnh Phúc hấp dẫn nhất không thể bỏ qua