kết quả từ 1 tới 2 trên 2

File host vào facebook - Cách chỉnh sửa file host vào facebook

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  File host vào facebook - Cách chỉnh sửa file host vào facebook

  Dải IP vào facebook với file host win 7 win xp win vista File host vào facebook - Cách chỉnh sửa file host vào facebook
  Cập nhật tháng 9/2011  Cách 1: Tải file host tại đây và dán đè lên file host cũ tại địa chỉ: C:\Windows\System32\drivers\etc
  mediafire.com/download.php?xj400ew2mfal6lg


  Vào facebook với địa chỉ sau:
  facebook.com/  Cách 2: Chỉnh sửa file host

  125.252.224.88 facebook.com
  125.252.224.88 facebook.com/ - www.facebook.com
  69.63.181.12 apps.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com/ - www.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 register.facebook.com
  153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
  153.16.15.71 pixel.facebook.com
  66.220.153.11 apps.facebook.com
  66.220.153.11 facebook.com
  66.220.153.11 facebook.com/ - www.facebook.com
  66.220.153.11 login.facebook.com


  Lưu ý: phải xoá dòng chữ này đi
  . File host vào facebook - Cách chỉnh sửa file host vào facebook


  Hướng dẫn:

  Tắt hết các trình duyệt web đang mở
  Sau đó tìm đến file hosts tại địa chỉ: C:->Windows->System32->drivers->etc mở file host với notepad và các bạn copy các địa chỉ trên vào, như hình
  Sau đó lưu lại rồi đóng file host lại

  Các bạn vào đổi DNS của máy tính thành DNS của Google là 8.8.8.8 và 8.8.4.4  Các bạn chỉnh lại file host theo hướng dẫn dưới đây và chèn dải IP sau:

  Các bạn chỉnh lại file host theo hướng dẫn dưới đây và chèn dải IP sau:

  60.254.175.73 facebook.com
  60.254.175.73 facebook.com - www.facebook.com
  60.254.175.73 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
  60.254.175.73 logins.facebook.com

  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 vupload.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com

  60.254.175.73 connect.facebook.com - www.connect.facebook.com
  60.254.175.73 graph.facebook.com
  60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com
  60.254.175.73 developers.facebook.com
  60.254.175.73 error.facebook.com

  HOẶC:


  153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
  153.16.15.71 register.facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 blog.facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 error.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 pixel.facebook.com
  153.16.15.71 api.facebook.com
  153.16.15.71 chanel.facebook.com
  153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
  153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 sphotos.ak.fbcdn.net

  HOẶC:

  96.17.180.162 facebook.com - www.facebook.com
  96.17.180.162 login.facebook.com - www.login.facebook.com
  96.17.180.162 facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 graph.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
  96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
  96.17.180.162 developers.facebook.com
  96.17.180.162 error.facebook.com
  96.17.180.162 channel.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
  96.17.180.162 pixel.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
  96.17.180.162 pixel.facebook.com


  HOẶC

  125.252.224.88 facebook.com
  125.252.224.88 facebook.com - www.facebook.com

  69.63.181.12 apps.facebook.com
  69.63.187.16 facebook.com
  69.63.181.22 login.facebook.com
  69.63.186.12 apps.facebook.com
  69.63.187.16 facebook.com - www.facebook.com
  69.63.181.22 login.facebook.com - www.login.facebook.com

  153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 connect.facebook.com - www.connect.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com


  HOẶC:

  125.252.224.88 facebook.com - www.facebook.com
  125.252.224.88 login.facebook.com
  125.252.224.88 logins.facebook.com

  66.220.149.11 facebook.com
  69.63.181.12 apps.facebook.com
  66.220.158.43 apps.facebook.com
  69.63.189.16 apps.facebook.com

  153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 connect.facebook.com - www.connect.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com
  CÁCH CHỈNH SỬA FILE HOSTS:

  Cách 1: Bạn nhấn nút Start, tìm Notepad, phải chuột chọn Run as Administrator, phải chuột chọn, sau đó vào Open trong Notepad, chọn đến đường dẫn file hosts của Windows, C:\Windows\System32\drivers\etc
  Chọn All files để hiển thị các file trong thư mục này

  Chọn file hosts và thêm vào dòng cần chỉnh sửa, ví dụ để vào Facebook, chúng ta thêm vào:
  153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
  153.16.15.71 register.facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 blog.facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 error.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 pixel.facebook.com
  153.16.15.71 api.facebook.com
  153.16.15.71 chanel.facebook.com
  153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
  153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 vupload.facebook.com
  153.16.15.71 secure.facebook.com
  153.16.15.71 connect.facebook.com
  và chọn Save, xong!


  Cách 2: Bấm vào Start / Run

  Paste cái này vào: C:\Windows\System32\drivers\etc để vào thư mục chứa file hosts
  Copy file này ra ngòai desktop, mở bằng Notepad, thêm dòng cần chỉnh sửa:
  153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
  153.16.15.71 register.facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 blog.facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 error.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 pixel.facebook.com
  153.16.15.71 api.facebook.com
  153.16.15.71 chanel.facebook.com
  153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
  153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
  153.16.15.71 vupload.facebook.com
  153.16.15.71 secure.facebook.com
  153.16.15.71 connect.facebook.com
  sau đó save vào, copy lại vào folder C:\Windows\System32\drivers\etc, chọn Replace. Vậy là xong
  Cách 3:
  Bước 1:
  Bấm vào Start / Run
  Paste cái này vào: C:\Windows\System32\drivers\etc để vào thư mục chứa file hosts
  Phải chuột, vào Properties:
  Bước 2: Nhấn vào tab Security, bấm vào Users và chọn Edit  Bước 3:
  Trong phần Permissions, chọn Full control, như vậy là bạn đã có thể chỉnh sửa và lưu lại file hosts
  Chúc các bạn thành công!


  Nguồn: facebookviet.com
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 2 thành viên đã cảm ơn Lê Minh:


 3. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 92008
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Ðề: File host vào facebook - Cách chỉnh sửa file host vào facebook

  Cám ơn bạn đã chia sẻ, thỉnh thoảng lỗi vào facebook mà ko biết.........

Nhãn