Khi tính toán trong excel bằng công thức nào đó có giá trị tĩnh, tức là các giá trị của các trường mà công thức sử dụng không thay đổi thì nhiều người có nhu cầu chỉ muốn lấy giá trị và bỏ công thức để thao tác không bị lỗi hơn. Trong excel không có hàm hỗ trợ việc xóa bỏ công thức excel chỉ lấy giá trị hoặc formatting nhưng chúng ta có thể xóa công thức excel bằng thao tác Copy và Paste Special.

Hướng dẫn cách xóa bỏ công thức excel giữ giá trị
Nếu để công thức khi chọn và ô đó sẽ xuất hiện công thức có thể gây khó khăn trong việc sao chép xử lý


Thay vì đó bạn có thể xóa công thức excel bằng cách copy nguyên dòng đó hoặc cột đó, hoặc bôi đen vùng mà bạn muốn xóa bỏ công thức

Hướng dẫn cách xóa bỏ công thức excel giữ giá trị

Sau đó click chuột phải chọn Paste Value với biểu tượng 123 hoặc bạn cũng có chọn Paste Special...

Hướng dẫn cách xóa bỏ công thức excel giữ giá trị

Bạn sẽ có 1 trong 3 lựa chọn Giữ lại giá trị(value) hoặc giữ lại định dạng(formatting), giữ lại nguồn(source)

Hướng dẫn cách xóa bỏ công thức excel giữ giá trị

Hy vọng sẽ hữu ích với các bạn khi gặp phải trường hợp này trong excel

Xem thêm: Hướng dẫn cách copy sheet trong excel sang file Excel khác 2007 2010 2013