Galaxy II K4 Vienna Grand
Mình đang rất cần phần mềm này cho piano.
Nếu ai có link tải có thể chia sẻ cho mình không ạ, mình xin cảm ơn!