kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Help tạo đăng nhập kết nối từ nhiều server khác nhau

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Unhappy Help tạo đăng nhập kết nối từ nhiều server khác nhau

  Như tiêu đề mình muốn thêm , lúc đăng nhập có thể lựa chọn dữ liệu từ 2 server khác nhau
  mình đã thêm 1 select optione như hình


  Code file Login
  Mã:
  <form action="" method="post">
                  <div class="login-box">
              <select name="sv" >
               <option value="">--Chọn--</option>
              <option value="1" selected="selected" > May Chu 1 </option>
              <option value="2"> May Chu 1 </option>
              </select>
              <div align="center"><?php print $thongbao;?></div>
              <input id="username" name="username" placeholder="Tài khoản" style="width:100%" value="" required pattern="^[A-Za-z0-9]{6,32}$" title="Tài khoản chỉ bao gồm chữ cái và số" aria-required="true">        
              <input type="password" id="password" placeholder="Mật khẩu" style="width:100%" name="password" value="" required pattern="((?=.*\d)|(?=.*\W+))(?![.\n]).*$" title="Mật khẩu phải bao gồm cả chữ cái thường, in hoa và số" aria-required="true">
              <input name="submit" type="submit" style="width:100%" value="Đăng nhập">
              <a href="Register" class="text" style="float:left;">Đăng ký tài khoản mới</a>
              <a href="laylaimatkhau" class="text" style="float:right;">Bạn đã quên mật khẩu của mình ?</a>
                  </div>
                </form>
  Code file xử lý Login , mình ko biết phải xử lý nó như thế nào để nó chọn 2 server khác nhau , pro nào biết help mình với
  Mã:
  <?php 
  $username=$_POST['username'];
  $password=$_POST['password'];
  $listSelect=$_POST['listSelect'];
  // To protect MySQL injection for Security purpose
  $password = md5($password);
  
  
  // Establishing Connection with Server by passing server_name, user_id and password as a parameter
    require_once('include/config.php');
    include_once('include/class.php');
      $connection = new DB($dbhost, $dbuser, $dbpwd, $db_1, $pconnect);
    $query = "
    SELECT * FROM account WHERE name = '$username'
    ";
    $check = $connection->query($query);
    $count = $connection->num_rows($check);
    $result = $connection->fetch_array($check);
  
  
    $dpassword = $result['password'];
    /*if($count == 0){$thongbao = '<span align="center" style="color:red">Tài khoản này hiện chưa được đăng ký !</span>';}// Không tìm thấy tài khoản*/
    if($password == $dpassword){
    $_SESSION['login_user']=$username; // Initializing Session  
    $url=$_GET['ReturnURL'];
    if(!isset( $_GET['ReturnURL'] ) && empty($_GET['ReturnURL']) ){
    header("location: Main"); // Redirecting To Other Page 
    } else {header("location: ".$_GET['ReturnURL']."");}
    } // kết thúc kiểm tra mật khẩu, set ss,...
    else{$thongbao ='<span align="center" style="color:red">Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác !</span>';}
  }//end submit
  
  
  ?>
  code file config
  Mã:
  <?php 
  
  $servernam= "Server_1";
  $dbhost   = '192.168.1.115'; 
  $dbuser   = 'root';
  $dbpwd   = '123456';
  $pconnect  = 0;
  $db_1     = 'csdl1';
  @mysql_connect("{$dbhost}", "{$dbuser}", "{$dbpwd}") or die("Kết nối server 1 thất bại");
  @mysql_select_db("{$$db_1}") or die("Ket noi csdl server 1 thất bại");
  //Máy chủ 2
  $servernam1="Server_2";
  $dbhost_2   = '192.168.1.220'; 
  $dbuser'-2   = 'root';
  $dbpwd_2   = '123456';
  $pconnect_2  = 0;
  $db_2     = 'csdl2';
  
  
  @mysql_connect("{$dbhost2}", "{$dbuser2}", "{$dbpwd2}") or die("Kết nối server 2 thất bại");
  @mysql_select_db("{$$db_2}") or die("Ket noi csdl server 2 thất bại");
  
  
  ?>
  tks mọi người nhiều !!
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help tạo đăng nhập kết nối từ nhiều server khác nhau

  help meeeeeeeeeeeeeeeeee

 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help tạo đăng nhập kết nối từ nhiều server khác nhau

  help meeeeeeeeeeeeeeeeee