Tại Đà Nẵng có tất cả 3 chi nhánh của ngân hàng BIDV và khoảng gần chục Phòng giao dịch của 3 chi ngánh này, các bạn có thể tham khảo bao gồm giờ làm việc buổi sáng biểu chiều các ngày và số điện thoại của từng chi nhánh. Trước khi tới giao dịch bạn cũng có thể gọi điện thoại đến tổng đài để được tư vấn và hướng dẫn, khi đi giao dịch cũng nên mạng theo CMND


Chi nhánh BIDV Đà Nẵng
Số 90 Nguyễn Chí Thanh,Phường Hải Châu 1,Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:
0511.3810900
Giờ giao dịch:
Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30 , Chiều: 13h30 - 16h30

PGD BIDV Hải Châu
Số 40-42 Hùng Vương,Phường Hải Châu 1,Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3.849072
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30 , Chiều: 13h30 - 16h

GD Sơn Trà
Số 978 Ngô Quyền,Phường An Hải Tây,Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3.986294
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30 , Chiều: 13h30 - 16h

PGD BIDV Xuân Hà
438 Trần Cao Vân,Phường Xuân Hà,Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.714666
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30 , Chiều: 13h30 - 16h

PGD BIDV Vĩnh Trung
Số 428-430 Hùng Vương,Phường Vĩnh Trung,Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3.689915
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30 , Chiều: 13h30 - 16h


Chi nhánh BIDV Hải Vân
339 Nguyễn Lương Bằng,Phường Hòa Khánh Bắc,Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:
(0511) 3.732 680
Giờ giao dịch:
Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h00 - 16h30

PGD BIDV Lê Đình Lý
Số 127 Lê Đình Lý,Phường Vĩnh Trung,Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Hải Vân
Điện thoại: (0511) 3.815 789
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h00 - 16h30

PGD BIDV Thanh Khê
Số 152 Ông Ích Khiêm,Phường Thạch Thang,Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Hải Vân
Điện thoại: (0511) 3.744 801
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h00 - 16h30

PGD BIDV Ngã Ba Huế
Số 472 Điện Biên Phủ,Phường Thanh Khê Đông,Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Hải Vân
Điện thoại: (0511) 3.723 200
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h00 - 16h30


Chi nhánh BIDV Sông Hàn
129 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng,Phường Hải Châu 1,Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:
(0511).3817821; 3817855; 3817850
Giờ giao dịch:
Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30 , Chiều: 13h30 - 17h00

PGD BIDV Lê Đình Lý
Số 127 Lê Đình Lý,Phường Vĩnh Trung,Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Hải Vân
Điện thoại: (0511) 3.815 789
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h00 - 16h30


PGD BIDV Chính Gián
Số 193 Điện Biên Phủ,Phường Chính Gián,Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Sông Hàn
Điện thoại: (0511).3649849; 3649848
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h30 - 17h

PGD BIDV Cẩm Lệ
Số 42 Ông Ích Đường,Phường Khuê Trung,Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Sông Hàn
Điện thoại: (0511) 3.674248
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30 , Chiều: 13h30 - 16h

PGD BIDV Ngũ Hành Sơn
155 Ngũ Hành Sơn,Phường Mỹ An,Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị quản lý: Chi nhánh BIDV Sông Hàn
Điện thoại: (0511) 3.848838
Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30 , Chiều: 13h30 - 16h

Xem thêm: Quên Mã PIN, quên mật khẩu thẻ ATM: Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank, Sacombank phải làm gì?