Làm máy chủ mail server hoặc web phim nên chọn cấu hình như thế nào tốt nhất? BNode đang cho dùng thử Cloud VPS có nên sử dụng thử ko?