Trong excel các bạn có thể dễ dàng tính arctan, arcsin, arccos bằng các hàm có sẵn đơn giản như dưới đây
= ATAN(number)
= ASIN(number
= ACOS(number)

Còn đối với máy tính Casio các bạn có thể tính arctan, arcsin, arccos bằng cách nhấn SHIFT + sin, SHIFT + tan, SHIFT + cos

Cách tính arctan, arcsin, arccos trên máy tính bỏ túi Casio FX, trong Excel