đang phần vân giữ 2 con 4000m và k620.
Xem review trên mạng thì thấy k620 được đánh giá cao hơn về nhiều mặt.
Nhưng không rành lắm về dòng này nên nhờ ae tư vấn giúp.
công việc của e thì thiên về motion graphic 2d nhiều hơn là 3d.
Thanks ae đã ghé xem.