Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint, dưới đây là hướng dẫn, các ban copy link sau vào google: Linkhttps://youtu.be/itktVoJoBDg