mình có con bb 9700 , dùng wifi vào trình duyệt mặc định browser nhưng không xem được video , nhưng vào trang youtube lại xem được