Cách xoá, ẩn hiển thị lịch sử các lần chỉnh sửa Show Markup trong Word 2003 2007 2010, các phím tắt, phím nóng để truy cập nhanh các chức năng trong Word, Excel,

Các lịch sử chỉnh sửa trong Word này sẽ luôn hiện ở bên phải màn hình soạn thảo. Kể cả bạn có tắt nó đi, khi mở lần sau nó vẫn hiện lên. Tab Review -> Chọn hiển thị Final thì nó sẽ tạm thời tắt đi mà thôi.

Khi in văn bản ra giấy những dòng này vẫn hiện lên, dẫn đến văn bản chính bị thu hẹp lại, rất khó chịu

Cách xoá, ẩn hiển thị lịch sử các lần chỉnh sửa Show Markup trong Word 2003 2007 2010


Chọn vào Accept -> Accept All Changes in Document là Word sẽ giữ lại bản chỉnh sửa lần cuối cùng của bạn. Và mọi lịch sử chỉnh sửa trước đó sẽ bị loại bỏ hết, không hiển thị lại nữa.


Cách xoá, ẩn hiển thị lịch sử các lần chỉnh sửa Show Markup trong Word 2003 2007 2010