Hướng dẫn tắt chế độ kiểm tra khổ giấy máy in Canon LBP3300 dẫn đến không in được khi còn giấy trong khay


Máy in Canon LBP3300 dùng 1 thời gian có thể gặp phải 1 trong những hiện tượng sau:
  • In văn bản khổ A4 bình thường trong khi A5 thì không in được, giấy vẫn còn trong khay
  • Không in khay dưới, chỉ in khi đặt giấy vào khay tay (khay trên)

Nguyên nhân: Do chọn và đặt sai khổ giấy. Theo cài đặt mặt định thì khay dưới (có tên gọi khác là khay Cassette) sẽ được dùng cho in văn bản khổ A4 và in bình thường. Khi in các khổ khác sẽ báo load giấy ở khay tay.

Cách sửa
  1. Cách 1: Xoá lệnh in và chỉnh lại khổ giấy của văn bản thành khổ A4 rồi in
  2. Cách 2: Tắt chế độ kiểm tra khổ giấy của máy in Canon LBP3300

Chi tiết cách 2:

Mở cửa sổ Devices and Printers -> Chuột phải chọn Printer Properties


Nhấn Preferences


Tab finishing


Chọn tiếp vào Details


Bỏ chọn Detect Paper Size in Cassette -> OK
Chọn vào Apply, tab Paper Source


Tại Paper source : chọn Cassette 1. Nhấn Apply, OK là xong
Khi đó bạn chỉ cần thoát ra và đặt lệnh in ngon lành rồi