Hướng dẫn sửa lỗi Errors were detected while saving file trong Excel 2010

MS Excel là phần mềm khá thông dụng và phổ biến cho những người làm việc với các dữ liệu số, dạng bảng và hàng cột ... Công cụ này cho phép thực hiện phân tích và thống kê dữ liệu với nhiều công thức và hàm định sẵn khác nhau. Với nhiều công dụng rộng rãi của nó, một chút lỗi nhỏ khi thao tác sẽ làm bạn mất nhiều thời gian để sửa chữa và thậm chí là mất dữ liệu đang làm việc.

Một trong những lỗi xảy ra là "Errors were detected while saving file ...Microsoft Excel may be able to save the file by removing or repairing some features. To make the repairs in a new file, click Continue. To cancel saving the file, click Cancel.

Nôm na là: Phát hiện lỗi khi lưu lại file này. Microsoft Excel có thể lưu các tập tin bằng cách loại bỏ hoặc sửa chữa một số tính năng. Để thực hiện việc sửa chữa trong một tập tin mới, nhấp vào Continue. Để hủy lưu file, bấm Cancel."

Bạn sẽ không thể Save - Lưu lại file này vào file cũ đang làm, kể cả Save as ra file khác cũng khó khăn. Khi bạn muốn Save file, các bảng thông báo lỗi xuất hiện liên tục như 1 vòng lặp và không thể thoát ra được.

Hướng dẫn sửa lỗi Errors were detected while saving file trong Excel 2010Nguyên nhân của lỗi này
  • Lỗi này xuất hiện khi bạn đang làm việc trên VBA (Microsoft Visual Basic for Applications editor)
  • Đường dẫn thư mục đến file quá dài và có chứa tiếng Việt có dấu

Cách sửa lỗi
Thoát file đang bị lỗi ra, tất nhiên phần vừa chỉnh sửa xong sẽ bị mất.
Nhấn nút File ->Open, tìm đến đường dẫn chứa file đó. Mở tuỳ chọn ở mũi tên nhỏ bên cạnh nút Open, chọn Open and repair

Nhấn vào chấp nhận Repair trong bảng hộp thoại mở ra.

Hướng dẫn sửa lỗi Errors were detected while saving file trong Excel 2010


Khi đó file của bạn đã được sửa lỗi. Save lại để dùng và chỉnh sửa về sau nhé.

Một cách khác là Save as file đó ra Desktop hoặc ổ C:\ với đường dẫn ngắn hơn. Hoặc tạo 1 file trắng và copy nội dung bảng tính bạn đang làm sang (nếu bảng tính đơn giản, không có nhiều sheet liên kết với nhau)

Chúc các bạn thành công.