kết quả từ 1 tới 8 trên 8

ai giải thích giúp mình đoạn code quay lui voi

 1. #1
  Ðến Từ
  Quảng Bình
  Thành Viên Thứ: 377431
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  16

  ai giải thích giúp mình đoạn code quay lui voi

  HTML Code:
  program Combination; 
  const 
  InputFile = 'SUBSET.INP'; OutputFile = 'SUBSET.OUT'; 
  max = 30; 
  var 
  x: array[0..max] of Integer; 
  n, k: Integer; 
  f: Text; 
   
  procedure PrintResult; (*In ra tập con {x[1], x[2], ¼, x[k]}*) 
  var 
  i: Integer; 
  begin 
  Write(f, '{'); 
  for i := 1 to k - 1 do Write(f, x[i], ', '); 
  WriteLn(f, x[k], '}'); 
  end; 
   
  procedure Try(i: Integer); {Thử các cách chọn giá trị cho x[i]} 
  var 
  j: Integer; 
  begin 
  for j := x[i - 1] + 1 to n - k + i do 
  begin 
  x[i] := j; 
  if i = k then PrintResult 
  else Try(i + 1); 
  end; 
  end; 
   
  begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(F); 
  ReadLn(f, n, k); 
  Close(f); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  x[0] := 0; 
  Try(1); 
  Close(f); 
  end.
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: ai giải thích giúp mình đoạn code quay lui voi

  Bài này in ra tất cả các cách chọn C(n, k). Procedure 'try' sẽ điền số ở từng vị trí 'i' (1 <= i <= k), khi đã điền đủ k số rồi thì xem như có được 1 cách chọn. Số cần điền tại mỗi vị trí i sẽ được chọn trong những số còn lại chưa được chọn. Bạn lưu ý vì cách chọn luôn đc sắp xếp theo thứ tự tăng dần, cho nên những số còn lại chưa đc chọn sẽ đi từ x[i - 1] + 1. Giới hạn trên n - k + i là để tránh duyệt lặp lại, nhưng có thể để chạy tới n cũng được.
  LCD: 13.3" 1920x1080 IPS
  CPU: Intel i7 - 4700MQ (2.4 GHz - 3.4 GHz)
  GPU: Nvidia GTX 765m with GDDR5 2GB
  RAM: 2x8GB G.Skill 2133
  HDD: Samsung SSD 850 Pro 512 GB
  2 kg.

 3. #3
  Ðến Từ
  Quảng Bình
  Thành Viên Thứ: 377431
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  16

  Reply: ai giải thích giúp mình đoạn code quay lui voi

  Bạn giải thích cụ thể hơn chỗ thử các trường hợp cho j mình với
  VD
  4 2
  1 2
  1 3
  1 4
  2 3
  2 4
  3 4

 4. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: ai giải thích giúp mình đoạn code quay lui voi

  Biến j chỉ là xét hết các giá trị có thể của x[i] mà thôi. Ví dụ: n = 9, k = 5, giả sử đã có đc:
  x = {1, 3, _ , _ , _ }
  Bây giờ cần điền vị trí tiếp theo, tức là i = 3. Như vậy, những số đc chọn chỉ có thể từ 4 tới 7 mà thôi (vì x phải tăng dần và còn phải chừa chỗ cho 2 số sau nữa). Vậy j chạy từ 4 tới 7.

  Hope it helps.

 5. #5
  Ðến Từ
  Quảng Bình
  Thành Viên Thứ: 377431
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  16

  Reply: ai giải thích giúp mình đoạn code quay lui voi

  procedure Try(i: Integer); {Thử các cách chọn giá trị cho x[i]}
  var
  j: Integer;
  begin
  for j := x[i - 1] + 1 to n - k + i do
  begin
  x[i] := j;
  if i = k then PrintResult
  else Try(i + 1);
  end;
  mình chạy đoạn mã trên với bộ text 4 2 sai chỗ nào bạn chỉnh giup mình nhé
  j : = 1 -> 3
  x[1] := 1
  thử x[2]:= 2.
  in ra 1 2
  ngang tới đây mình không hiểu nó sẽ thử như thế nào bạn giúp hộ

 6. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: ai giải thích giúp mình đoạn code quay lui voi

  Khi đã ra tới {1, 2} rồi (khi đó i = 2 và j = 2) thì chương trình "quay lui", sau đó j tăng lên 3 rồi in ra {1, 3} (lưu ý bạn vẫn còn nằm trong vòng for của j khi quay lui cho nên vẫn phải tăng j lên). Bạn nên in ra màn hình từng giá trị i, j, và mảng x; sau đó chạy từng bước một cho dễ thấy (bạn biết dùng debug mode chứ?).

 7. #7
  Ðến Từ
  Quảng Bình
  Thành Viên Thứ: 377431
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  16

  Reply: ai giải thích giúp mình đoạn code quay lui voi

  procedure Try(i: Integer); {Thử các cách chọn giá trị cho x[i]}
  var
  j: Integer;
  begin
  for j := x[i - 1] + 1 to n - k + i do
  begin
  x[i] := j;
  if i = k then PrintResult
  else Try(i + 1);
  end;
  mình chạy đoạn mã trên với bộ text 4 2 sai chỗ nào bạn chỉnh giup mình nhé
  j : = 1 -> 3
  x[1] := 1
  thử x[2]:= 2.
  in ra 1 2
  tiếp tục j:=3
  thử x[2]:= 3
  in ra 1 3
  bây giờ làm thế nào để lấy được 1 4 hả bạn
  khi lấy được 1 4 xong thì nó quay lui về 2
  rồi thứ 3.4 ...

 8. #8
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: ai giải thích giúp mình đoạn code quay lui voi

  Bạn đừng quên còn biến i nữa (vị trí điền số); range của j phụ thuộc vào i. Khi điền x[2] thì i = 2, như vậy n - k + i = 4, tức là j từ 2 tới 4.
  Ví dụ: n = 4, k = 2, x = {_ , _}
  Mã:
  i = 1:
  - x = {_ , _}
  - j từ 1 tới 3: Lúc này j = 1.
  x = {1 , _}
  Sau đó ct gọi Try(i + 1) tức là nhảy sang i = 2.
  Mã:
  i = 2:
  - x = {1 , _}
  - j từ 2 tới 4.
  x = {1 , 2}
  Sau đó ct in ra cấu hình {1 , 2}. Rồi j nhảy sang 3 (lưu ý là i vẫn là 2 nhé).
  x = {1 , 3}
  Sau đó ct in ra cấu hình {1 , 3}. Rồi j nhảy sang 4 (lưu ý là i vẫn là 2 nhé).
  x = {1 , 4}
  Sau đó ct in ra cấu hình {1 , 4}. Tới đây thì j ko chạy đc nữa. Ct sẽ "quay lui" về giá trị i trước đó, tức là về i = 1.
  Mã:
  i = 1:
  Bạn xem lại sẽ thấy lúc trc j chỉ chạy tới 1 thôi, sau đó i nhảy sang vị trí khác. Cho nên, bây giờ khi quay lui thì j phải chạy tiếp tới 2. Bởi vậy,
  x = {2 , _}
  Sau đó ct lại gọi Try(i + 1), tức là i nhảy sang 2.
  Tương tự các bc như thế.