Thí nghiệm phân biệt axit đậm đặc, benzen, glucozer:

Cách 1:
- Chuẩn bị 3 con kiến
- Đồng thời đưa 3 con kiến vào 3 dung dịch.
- Dung dịch nào làm cho con kiến bốc hơi mất thì đấy là axit
- Dung dịch nào làm cho con kiến lăn đùng ra ngáp ngáp thì là benzen
- Dung dịch nào làm cho 1 con kiến biến thành 1 bầy kiến thì đấy là glucozer

Cách 2:
- Chuẩn bị 3 MR
- Đưa 3 cốc dung dịch cho 3 MR uống
- MR nào uống xong mà chết thẳng cẳng thì cốc đó là axit đậm đặc
- MR nào uống xong mà sùi bọt mép mắt lác lên tận trán giật giật như động kinh thì là benzen
- MR nào uống xong mà khà 1 tiếng rồi quay sang hỏi 2 bạn còn lại chúng mày làm sao thế thì cốc đó là glucozerHGTH