Giới thiệu tiếp về bài học laravel cơ bản phần 3 - Làm việc với route


Các bạn xem thêm tại video dưới đây nhé.
Chúc các bạn học tập tốt.

nguồn: vietpro.net.vn