Tất cả các máy Samsung khi được xách tay từ nước ngoài về Việt Nam đều phải mở khóa mới dùng được các nhà mạng ở nước ta như Vina, Mobile, Vietel.
Hướng dẫn các bạn nhập code quốc tế để unlock j3(2016), tương tự đối với unlock j5, j7
Video hướng dẫn
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">