Chia sẻ bài học về laravel cơ bản phần 07 - Controller với tham số truyền vào.
Các bạn xem video dưới đây để xem chi tiết hơn nhé.


nguồn: vietpro.net.vn