Mọi người trả lời giúp mình câu hỏi này với, cám ơn mọi người
Trình bày các bước chuyển đổi ngữ cảnh khi 1 tiến trình bị thu hồi tài nguyên CPU khi có 1 tiến trình được ưu tiên cao hơn vào hệ thống