Hướng dẫn chèn hình ảnh nằm dưới chữ hoặc hình ảnh khác trong Word, Excel, Powerpoint 2007 2010, thay đổi thứ tự hiển thị đối tượng khi soạn thảo trong Office, cách đưa 1 hình ảnh lên trên hoặc xuống dưới

Sau khi chèn hình ảnh bằng lệnh Insert -> Picture thì bạn sẽ được kết quả là hình đó trên màn hình soạn thảo. Nhưng sau khi chèn thì hình đó luôn nằm trên tất cả các hình ảnh hoặc Text khác đã có. Vậy làm thể nào để nó chui xuống dưới hoặc làm nền cho mọi cái, hãy xem bài này.

Xem thêm
Cách chèn hình nền, background vào Powerpoint 2007 2010 2013

Hướng dẫn chèn hình ảnh nằm dưới chữ hoặc hình ảnh khác trong Word, Excel, Powerpoint 2007 2010


Bạn cần nhấn chuột phải vào hình, chọn tuỳ chọn Send to Back -> trong này có 2 tuỳ chọn khác bên trong.
Chọn Send to Back: Hình đó sẽ chìm xuống dưới so với tất cả các đối tượng khác


Hướng dẫn chèn hình ảnh nằm dưới chữ hoặc hình ảnh khác trong Word, Excel, Powerpoint 2007 2010Đây là kết quả


Hướng dẫn chèn hình ảnh nằm dưới chữ hoặc hình ảnh khác trong Word, Excel, Powerpoint 2007 2010Nếu chỉ chọn Send to Backward thì ảnh này lần lượt chìm xuống dưới 1 đối tượng. Trong hình là dưới Textbox trống trong Slide


Hướng dẫn chèn hình ảnh nằm dưới chữ hoặc hình ảnh khác trong Word, Excel, Powerpoint 2007 2010


Đây là kết quả


Hướng dẫn chèn hình ảnh nằm dưới chữ hoặc hình ảnh khác trong Word, Excel, Powerpoint 2007 2010Nhấn thêm lần nữa vào Send to Backward thì hình đó xuống tiếp so với Textbox còn lại.
Hướng dẫn chèn hình ảnh nằm dưới chữ hoặc hình ảnh khác trong Word, Excel, Powerpoint 2007 2010