kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Help kiểm tra dữ liệu trong input text PHP

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Unhappy Help kiểm tra dữ liệu trong input text PHP

  Mọi người giúp mình với , mình muốn cộng điểm tiềm năng vào Nội công và Ngoại công , nhưng nó lại bị loại gớ ngân , mình có 200 điểm tiềm năng mình nhập Nội Công 199 điểm và Ngoại Công là 199 điểm vậy mà nó công luôn 398 điểm , rồi điểm tiềm năng âm luôn -198 điểm luôn , ai giúp mình với khi nhập nó phải báo ko đủ điểm tiềm năng ko thể cộng tiếp .
  cảm ơn mọi người nhiều !!
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 358027
  Bài gửi
  1.716

  Reply: Help kiểm tra dữ liệu trong input text

  cái này có thể do code xử lý lúc bạn nhập form

  biến diem_noi_cong, diem_ngoai_cong bạn không thiết lập điều kiện

  diem_tiem_nang = diem_tiem_nang - (diem_noi_cong + diem_ngoai_cong) = 200 - (199 + 199) = -198

  đặt điều kiện kiểm tra trước khi submit form, không thỏa mãn không cho submit và đưa ra thông báo

  (0 =< diem_noi_cong, diem_ngoai_cong < diem_tiem_nang) && (diem_noi_cong + diem_ngoai_cong =< diem_tiem_nang)

 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help kiểm tra dữ liệu trong input text

  Bạn xem giúp mình với tks bạn nhiều.
  Code khung nhập Nội và Ngoại
  Mã:
  <div class="right_content_line">              <div class="right_content_line1">
                  Cường Lực</div>
                <div class="right_content_line2">
                  <input name="cuongluc" value="<?php echo $cuonglucz ?>" maxlength="6" id="cuongluc" type="text">&nbsp;&nbsp;<? echo $st; ?>
                </div>
              </div>
                <div class="right_dot"></div>
                <div class="right_content_line">
                <div class="right_content_line1">
                  Nội Lực</div>
                <div class="right_content_line2">
                  <input name="noiluc" value="<?php echo $noilucz ?>" maxlength="6" id="noiluc" type="text">&nbsp;&nbsp;<? echo $sp; ?>
                </div>
              </div>
  Code xữ lý
  //update Ngoại
  if($cuonglucz){
  $query = "select charname,str,points,charguid from tlbbdb.t_char where charguid='$charguid'";
  $sttchar=$row["charguid"];
  $tenchar=$row["charname"];
  if($cuonglucz<=$points){
  $query = "
  UPDATE t_char SET points = points - $cuonglucz WHERE charguid = $charguid ";
  $check = $tlbb_web->query($query);
  $query = " UPDATE t_char SET str = str + $cuonglucz WHERE charguid = $charguid ";
  $check = $tlbb_web->query($query);
  echo'<center><font color="red"><b>đã cộng thành công: <font color="blue">'.$cuonglucz.'</font></font><br /></center>';}
  else{
  echo'<center><font color="red"><b><br />bạn đã nhập <font color="blue">'.$cuonglucz.'</font> cường lực lớn hơn số points hiện có : <font color="blue">'.$points.'</font> point hãy nhập lại !</font>
  </center>';}}
  //update Nội
  if($noilucz){
  $query = "select charname,spr,points,charguid from tlbbdb.t_char where charguid='$charguid'"; {
  $sttchar=$row["charguid"];
  $tenchar=$row["charname"];
  if($noilucz<=$points){
  $query = "
  UPDATE t_char SET points = points - $noilucz WHERE charguid = $charguid ";
  $check = $tlbb_web->query($query);
  $query = " UPDATE t_char SET spr = spr + $noilucz WHERE charguid = $charguid ";
  $check = $tlbb_web->query($query);
  echo'<center><font color="red"><b>đã cộng thành công: <font color="blue">'.$noilucz.'</font></font><br /></center>';}
  else{
  echo'<center><font color="red"><b><br />bạn đã nhập <font color="blue">'.$noilucz.'</font> nội lực lớn hơn số points hiện có : <font color="blue">'.$points.'</font> point hãy nhập lại !</font></center>';}}}


 4. #4
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 358027
  Bài gửi
  1.716

  Reply: Help kiểm tra dữ liệu trong input text

  Code xử lí của bạn chỉ check

  $cuonglucz<=$points >> cộng điểm cường lực >> $noilucz<=$points >> cộng điểm nội lực

  nó cứ cộng điểm độc lập, không kiểm tra xem sau khi cộng điểm cường lực xong thì số points còn lại có đủ cộng điểm nôi lực không mà cứ cộng mà không cần kiểm tra

  code này còn có chỗ viêt lung tung không có tác dụng, lớp truy vấn $tlbb_web->query()

  $query = "select charname,str,points,charguid from tlbbdb.t_char where charguid='$charguid'";
  $sttchar=$row["charguid"];
  $tenchar=$row["charname"];


  Tạm sửa code xử lí như sau
  Mã:
  // kiem tra cuonglucz + noilucz khong vuot qua points
  if(($cuonglucz >= 0) && ($noilucz >= 0) && (($cuonglucz + $noilucz) <= points)){ // diem cong phu hop
  	// cong diem cuonglucz va noilucz
  	$query = "UPDATE t_char SET points = points - $cuonglucz - $noilucz, str = str + $cuonglucz, spr = spr + $noilucz WHERE charguid = '$charguid'";
  	$check = $tlbb_web->query($query);
  	
  	echo '<center><b><font color="red">bạn đã cộng thành công <font color="blue">'.$cuonglucz.' cường lực</font> và <font color="blue">'.$noilucz.' nội lực</font></font></b></center>';
  }else{ // diem cong khong phu hop
  	echo '<center><b><font color="red">bạn đã nhập <font color="blue">'.$cuonglucz.' cường lực</font> và <font color="blue">'.$noilucz.' nội lực</font>, điểm cộng nhập không thỏa mãn điều kiện: không âm và tổng điểm cộng không vượt quá số points hiện có (<font color="blue">'.points.' points</font>), hãy nhập lại!</font></b></center>';
  }

 5. 2 thành viên đã cảm ơn gunshot9x:


 6. #5
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 304165
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: Help kiểm tra dữ liệu trong input text

  tks bạn nhiều