Sự khác nhau giữa công ty Cổ phần và công ty TNHH

Sự khác nhau giữa công ty Cổ phần và công ty TNHH

Bạn đang thắc mắc và không biết công ty cổ phần là gì, công ty trách nhiệm hữu hạn là gi?. Bài viết này chúng tôi sẽ nêu rõ công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và phân biệt rõ giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. bài viết sẽ cung cấp những thong tin cụ thể và rõ rang nhất dành cho bạn.

Sự khác nhau giữa công ty Cổ phần và công ty TNHH

Công ty cổ phần:
Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, công ty này được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty cổ phần được chia nhỏ thành những phần bằng nhau và đó được gọi là cổ phần . công ty này được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ưu điểm:
- Tương ứng với tỷ lệ góp vốn trong công ty mà nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng.
- Việc huy động vốn cổ phần quyết định quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh dễ dàng
- Việc điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác dễ dàng thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần là khả năng mà nhà đầu tư có thể có.
- Do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu mà việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao
Nhược điểm:
- Ngoài thuế mà công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo quy định của luật pháp vì thế nên mức thuế của công ty này tương đối cao
- Chi phí cho việc thành lập doanh nghiệp khá tốn kém;
- Công ty có nhiều cổ đông nên việc bảo mật rất hạn chế.
- Việc thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh cũng như trong hoạt động kinh doanh không linh hoạt do phải tuân thủ theo những quy định trong Điều lệ của công ty,

Sự khác nhau giữa công ty Cổ phần và công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn:
Công ty trách nhiệm hữu hạn mang loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận (Luật Doanh nghiệp). Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Ưu điểm:
- Đây là một công ty được thành lập dựa trên sự đầu từ của nhiều người bao gồm người Việt Nam hay nước ngoài.
- Là tổ chức là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu
- Cá nhân chủ sở hữu tự chịu trách nhiệm bằng các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.
Nhược điểm:
- Công ty này hạn chế chuyển nhượng hay bán cổ phần, nếu như chuyển nhượng hay bán cũng ưu tiên cho người trong công ty.
- Thủ tục thành lập rắc rối và phức tạp
- Có nhiều hạn chế trong khi thành lập.
Hi vọng bài viết đã cung cấp đầy đủ những kiến thức bạn yêu cầu về công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Xem thêm: Công thức tính công suất tiêu thụ điện